Jeg har erfaring fra følgende shops

Jeg har igennem de seneste mange år fået masser erfaring igennem ansættelse ved og selv prøvet at lave forskellige shops

Jeg er ansat ved NuGroup som har flere shops. Her er de tre af dem nogle jeg har været med til at bygge op helt fra bunden i Woocommerce, foruden har firmaet også en enkelt shop i Magento 2.

Inden denne ansættelse søsatte jeg selv to af de ovenstående shops, men efter min ansættelse afhændede jeg dem til NuGroup.

Forud for dette var jeg ansat ved BygMax, som også havde flere webshops, hvor jeg var med til at oprette og vedligeholde produkter.

Intet shop system er en udfordring

Selvom jeg har meget erfaring, med et par shopsystemer er jeg ikke bange for at sætte mig ind og blive stærk på netop din shop.

Så kontakt mig for en uforpligtende snak om netop din webshop