Billeder og videoer præsenterer dine produkter

Webshops og dermed online shopping dominerer danskernes måde at handle på. Der er ufattelig mange webshops der slås om de samme kunder.
Derved er det de små detaljer der kan afgøre om kunden vælger at foretage et køb.
Du kan gøre det lettere ved at præsentere dine produkter på en korrekt måde, dette gøres ofte ved at have et billede der præsenterer varen, som er skarpt og i korrekte farver. Dermed kan kunden se varen der er til salg inden købet skal foretages.
Er varen en funktionel, kan det også være en fordel at have en video om varen. Det gør igen at kunden kan se hvordan varen skal bruges eller funktionen. Samtidig er videoer med til at øge den tid som folk er på en din shop, hvilket er noget som søgemaskinerne kan lide

Fokus på fotografering

Skal du i gang med at tage produktbilleder kan du sagtens bruge en mobiltelefon eller det kamera du har liggende i gemmerne.
Et godt råd er ikke bare at løbe ud og købe en masse udstyr.
Det er vigtigt at afdække sit behov. Hvilket kamera er godt i dit tilfælde, skal du have flash eller lys osv.
Jeg vil gerne hjælpe og vejlede dig, både i at bruge et kamera men også i at efterbehandle og klargøre billederne til at blive uploadet og dermed brugt på shoppen.

En vigtig detalje er at prøve at skabe sit eget look på billederne, skal de være ”kliniske” som kan være med ensartet kunstigt lys eller skal de være i dagslys og eventuelt taget et sted udendørs.
Dog er det vigtigt at have et skarpt billede, det er især lyset som er med til at skabe en skarphed. Jo mere lys des hurtigere kan et kamera rent teknisk tage et billede.
Det er vigtigt at være opmærksom på, er om der kommer skygger på billedet. Der må gerne være skygger for at skabe dybde, men en skygge kan også skjule detaljer.

Videoproduktionstips

Når du skal lave en video, er det en god ide at planlægge den, med mindre du blot skal have en som kort præsenterer et produkt.
Skal der klippes flere sekvenser sammen, er det en ide at lave et storyboard eller et manuskript. Dermed holdes fokus og du glemmer ikke at lave en del til videoen.

Dette er især vigtigt hvis der er brug for forskellige kameravinkler og -bevægelser, er det en længere video må der ”gerne ske noget”, hvilket betyder at man ikke blot ser fra en vinkel.
Når videoen skal klippes sammen, er det en god ide at klippe den stramt så der ikke er for meget fyld. Man skal fange men ikke trætte dem der skal se på videoen.
Efter optagelserne også kaldet postproduktionen er redigering nøglen, der findes et stort udvalg af redigeringssoftware hvor det er muligt at justere lys, kontrast, farver ligesom det er vigtigt at gemme i de rigtige formater afhængig af hvilke platforme filmen skal vises på.

Samtidig er det vigtigt, hvis der skal tales at bruge enten en ekstern mikrofon, eller sikre der ikke kommer for meget støj i optagelsen.

Hjælpen er her

Der er som du kan læse mange overvejelser at gøre i form af udstyr, opstilling mm.
Men bare rolig jeg kan vejlede eller endda hjælpe med alt dette. Jeg har udstyr til alle opgaverne. Så tøv ikke med at tage kontakt.